ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวั.....   14 ส.ค. 2562 246 ครั้ง icon
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) กิจกรรมกา.....   22 มิ.ย. 2561 332214 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดสนุกและแผ่นพับแ.....   10 พ.ค. 2561 402 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มี.ค 2561 289 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรมจัดฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสื่อประชาสัม.....   27 มี.ค 2561 338 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสื่อประชาส.....   27 มี.ค 2561 264 ครั้ง