ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวั.....   14 ส.ค. 2562 89 ครั้ง icon
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) กิจกรรมกา.....   22 มิ.ย. 2561 198028 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดสนุกและแผ่นพับแ.....   10 พ.ค. 2561 256 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มี.ค 2561 178 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรมจัดฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสื่อประชาสัม.....   27 มี.ค 2561 219 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสื่อประชาส.....   27 มี.ค 2561 181 ครั้ง