ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจ.....   22 เม.ย. 2565 23 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเปิดหนองหารหลวงย้อนเวลา 6 เผ่า 2 เชื้อชาติ ชาวสกล โดยวิธีประกวดราคาอิ.....   29 มี.ค 2565 26 ครั้ง
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564   23 ก.ย. 2564 19 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวั.....   14 ส.ค. 2562 425 ครั้ง icon
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) กิจกรรมกา.....   22 มิ.ย. 2561 357674 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดสนุกและแผ่นพับแ.....   10 พ.ค. 2561 587 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มี.ค 2561 436 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรมจัดฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสื่อประชาสัม.....   27 มี.ค 2561 486 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสื่อประชาส.....   27 มี.ค 2561 367 ครั้ง