ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) กิจกรรมกา..... 22 มิ.ย. 2561 175625 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดสนุกและแผ่นพับแ..... 10 พ.ค. 2561 138 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค 2561 85 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสื่อประชาส..... 27 มี.ค 2561 84 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรมจัดฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสื่อประชาสัม..... 27 มี.ค 2561 94 ครั้ง