ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการอำเภอโพนนาแก้ว

23 มิ.ย. 2563      23 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. 
นายดลจินดา โมธรรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พลศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการอำเภอโพนนาแก้ว ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว ชั้น2 จังหวัดสกลนคร โดยมีนายโกเมณ ชาลี นายอำเภอโพนนาแก้ว เป็นประธาน