โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ประจำปีงบประมาณ 2563

11 ก.ย. 2563      14 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด : วันที่ 10 - 13 กันยายน 2563 เวลา 10.00-16.00 น. นายดลจินดา โมธรรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวธนัญญา เสนาไชย เจ้าหน้าที่สถิติ และนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ประจำปีงบประมาณ 2563

ว/ด/ป : วันที่ 10 – 13 กันยายน ๒๕๖3

สถานที่ : วัดถ้ำผาแด่น และพญาเต่างอย